ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ l คำแนะนำการสมัคร l ขั้นตอนการสมัคร l ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์


สมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย/2564
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารงานทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/

หากมีคำถามหรือต้องการปรึกษาเรื่องทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา สามารถส่งข้อความมา
ที่ Facebook ถามไพฑูรย์ หรือ email re.reoffice@stou.ac.th
หรือ เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/

 

 

กลับเมนู

 
 
 
ขั้นตอนการสมัคร

 

1 / 13
 
2 / 13
 
3 / 13
 
4 / 13
 
5 / 13
 
6 / 13
 
7 / 13
 
8 / 13
 
9 / 13
 
10 / 13
 
11 / 13
 
12 / 13
 
13 / 13
 
❮ ❯
 
 

 

กลับเมนู