ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
คำแนะนำการสมัคร l ข้อมูลประชาสัมพันธ์ l ขั้นตอนการสมัคร l ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์


"เปิดรับสมัครใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 "นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารงานทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/
หรือรายการ"รอบรู้ ครบครัน ทันข่าว กับ สทว"
facebook live : STOU.SISC ทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือนเวลา 14.00 - 15.00 น
 

หากมีคำถามหรือต้องการปรึกษาเรื่องทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา สามารถส่งข้อความมา
ที่ Facebook ถามไพฑูรย์ หรือ email re.reoffice@stou.ac.th
หรือ เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/

 

 

กลับเมนู

 
 
 
ขั้นตอนการสมัคร

กลับเมนู